ABBA

ABBA
Nic mě tak neprovázelo životem jako oni